Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Thời gian để pin hết năng lượng

    Con lắc đơn dao động với chu kì 0.9s để duy trì dao động cần năng lượng 15mJ cấp từ nguồn pin 3V 300mAh biết sau mỗi chu kì biên độ giảm 1%. Hỏi sau bao lâu pin hết? 30 ngày 3h 40 ngày 4h 50 ngày 5h 60 ngày 6h
Top