Kết quả tìm kiếm

  1. UnD

    Lực hướng tâm

    1. Tại sao khi xây cầu, người ta thường xây cong lên mà không làm cầu cong xuống? 2. Một chiếc cầu cong lên có bán kính là 300m. Nó chịu được lực đè tối đa là 80000N. Một oto đi siêu chậm (chắc giống xe lu ý) có tổng khối lượng là 100000N. Lấy gia tốc là g=9,8 m/s. Để oto chạy qua cầu mà không...
  2. UnD

    Lực ma sát

    1. Tại sao hệ số ma sát nghỉ luôn lớn hơn hệ số ma sát trượt? 2. Tại sao lực ma sát không phụ thuộc vào sự thay đổi của diện tích bề mặt tiếp xúc?
Top