Kết quả tìm kiếm

 1. mai hoàn

  Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi

  Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Chu kì giảm dần theo thời gian Cơ năng của vật giảm dần theo thời gian Lực cản luôn sinh công âm
 2. mai hoàn

  Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số và?

  Trong dao động điều hòa thì động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số và Luôn cùng pha Luôn ngược pha Luôn vuông pha Có độ lệch pha không đổi
 3. mai hoàn

  Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa

  CLLX treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chọn phát biểu sai Thế năng tại vị trí thấp nhất là cực đại Thế năng tại vị trí cao nhất là cực đại Thế năng của vật là thế năng đàn hồi Thế năng tại vị trí cân bằng là cực tiểu
 4. mai hoàn

  Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi

  Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng, lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi Vật ở vị trí cao nhất Vật ở vị trí thấp nhất Vật qua VTCB Vị trí lò xo k biến dạng
 5. mai hoàn

  Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là

  Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là Lực đàn hồi của lò xo Lực quán tính của lò xo Tổng hợp lực đàn hồi và trọng lực Trọng lực
 6. mai hoàn

  Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc

  Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc là một Đường thẳng dốc xuống Đường thẳng dốc lên Đường elip Đường hình sin
 7. mai hoàn

  Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi

  Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Tần số và biên độ Pha ban đầu và biên độ Biên độ Tần số và pha ban đầu
 8. mai hoàn

  Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính

  Chọn phát biểu đúng nhất. Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính Là một dao động điều hòa Được xem là một dao động điều hòa Là một dao động tuần hoàn không được xem là một dao động tuần hoàn
 9. mai hoàn

  Vị trí cân bằng của vật là vị trí?

  Vị trí cân bằng của vật là vị trí Tọa độ của vật bằng 0 Tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0 Vật không chịu tác dụng của vật nào cả Trong quá trình dao động vận tốc của vật đạt cực đại
 10. mai hoàn

  Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi

  Một CLLX dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Chọn phát biểu đúng Độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ với khối lượng m của vật nặng Lực đàn hồi luôn ngược chiều với li độ x Lực đàn hồi luôn cùng chiều với vecto vận tốc Lực đàn hồi luôn ngược chiều với vecto gia tốc
 11. mai hoàn

  Hai nguồn sóng kết hợp

  Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp $O_{1}$ $O_{2}$ cách nhau l=28cm có phương trình dao động lần lượt là $u_{O1}$=Acos(16$\pi $t+$\pi $)cm $u_{O2}$==Acos(16$\pi $t) cm Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cức đại trên đường nối tròn...
 12. mai hoàn

  Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0?

  Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ cách nhau l=24cm dao động theo cùng phương thẳng đứng với các phương trình $u_{O1}$=$u_{o2}$=Acos($\omega $t) Biết khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của $O_{1}$ $O_{2}$ đến các điểm trên đường trung trực của $O_{1}$ $O_{2}$...
 13. mai hoàn

  Mạch chứa L C

  Trong mạch dao động LC lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường là $10\dfrac{^{-4}}{}$s. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là: 3.$10\dfrac{^{-4}}{}$s...
 14. mai hoàn

  Khi lò xo có chiều dài 40cm thì

  Trong quá trình dao động chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng biến thiên từ 30cm đến 50cm. Khi lò xo có chiều dài 40cm thì: Gia tốc của vật cực đại Lực hồi phục tác dụng lên vật bằng với lực đàn hồi Pha dao động của vật bằng 0 Tốc độ của vật cực đại
 15. mai hoàn

  Con lắc đơn

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha$o=0,1rad tại nơi có g=10m/$s^{2}$. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s=8$\sqrt{3} $ với vận tốc v=20 m/s. Độ lớn gia tốc của vật khi đó đi qua vị trí có li độ 8cm là: A. 0,506 m/$s^{2} $ B. 0,586 m/$s^{2} $ C. 0,706...
 16. mai hoàn

  Mạch chứa L và C1 C2

  Cho một cuộn thuần cảm L và hai tụ điện $C_{1}$ và $C_{2}$ ($C_{1}$<$C_{2}$). Khi mạch dao động gồm cuộn cảm L với $C_{1}$ và $C_{2}$ mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch là 100MHz, khi mạch gồm cuộn cảm L và $C_{1}$ và $C_{2}$ mắc song song thì tần số dao động của mạch là 48MHz. Khi mạch...
 17. mai hoàn

  Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật?

  Hai vật dao động điều hòa coi như trên trục Ox, cùng tần số và cùng vị trí cân bằng, có các biên độ lần lượt là 4cm và 2cm. Biết độ lệch pha hai dao động nói trên là 60 độ. Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật? 2$\sqrt{3}$cm 2$\sqrt{2}$cm 3$\sqrt{3}$cm 6cm
 18. mai hoàn

  Vận tốc trung bình

  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi Vtb là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v$\geq$ $\pi $ $Vtb\dfrac{4}{}$ là: A. T$\dfrac{3}{}$ B. 2T$\dfrac{3}{}$ C. T$\dfrac{6}{}$ D. T$\dfrac{2}{}$
 19. mai hoàn

  Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là

  Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa (vật nặng có khối lượng 200g). Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 4cm thì vận tốc của vật bằng không và lúc này lò xo không bị biến dạng Lấy g=10 m/s$^{2}$. Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là: 0,04J 0,01J 0,02J 0,03J
Top