Kết quả tìm kiếm

 1. G

  Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa

  1)$x=5.\cos \left(\pi t\right) +1$ (cm) 2)$x=2\sin ^{2}\left(2.\pi .t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right)$ 3)$x=3.\sin \left(4.\pi .t\right)+3.\cos \left(4.\pi .t\right)\left(cm\right)$ Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa. Xác định A, t, pha ban đầu và vị trí cân bằng của các...
 2. G

  Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa

  1) Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x=10cm vật có vận tốc $20\pi \sqrt{3}$ cm/s. Chu kỳ dao động của vật là bao nhiều? 19) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng $m=0,4 \ \text{kg}$ $k=40 \ \text{N}/\text{m}$ kẻo quả cầu lệch khỏi vị trí cân bằng 8cm rồi thả cho dao...
 3. G

  Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu?

  Vật dao động điều hòa với chu kỳ 1,57 giây. Lúc vật qua vị trí li độ x=3cm thì vận tốc của vật là 16 cm/s, biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiều?
Top