Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương

  Một vật dao động điều hoà theo phương trình $x=2\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)+1$. Trong giây đầu tiên kể từ luc bắt đầu dao động vạt qua vị trí có li độ $x=2$ theo chiều dương mấy lần? 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần
 2. P

  Viết phương trình dao động của vật

  Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là $10\pi $. Ban đầu vật đứng ở vị trí có vận tốc là $5\pi $ và thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí trên đến vị trí có vận tốc bằng 0 là $0.1 s$ . Viết phương trình dao động của vật
 3. P

  Giá trị của x gần nhất với giá trị nào

  Cho ba vật dao động điều hoà cùng biên độ $A$ = $10 cm$ nhưng tâng số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức :$\dfrac{x_1}{v_1}+\dfrac{x_2}{v_2}=\dfrac{x_3}{v_3}$. Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là...
 4. P

  Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại

  Một quả cầu có khối lượng $m=200g$ treo vào đầu dưới của một lò xo có chiều dài tự nhiên $_{l_0=35 cm}$, độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, đầu trên cố định. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Chiều dài của lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại là? 33 cm 39 cm 35...
 5. P

  Giá trị của A là bao nhiêu

  Vật nhỏ treo dưới lò xo nhẹ, khi vật cân bằng thì lò xo dãn 5 cm. Cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A thì lò xo luôn dãn và lực đàn hồi cực đại của lò xo có giá trị gấp 3 lần giá trị cực tiểu. Khi đó A có giá trị là bao nhiêu? 2,5 cm 5 cm 10 cm 15 cm
 6. P

  Giao thoa sóng

  Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách 2 nguồn A và B những khoảng $_{d_1}$= 16 cm và $_{d_2}$=20 cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực AB còn có hai dãy cực đại khác. Tốc độ...
 7. P

  Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là

  Cho hai nguồn sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kì T=0,02 trên mặt nước, khoảng cách giữa hai nguồn ${S_1S_2}= 20$ m. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 40 m/s. Hai điểm M, N tạo với $_{S_1}$ và $_{S_2}$ thành hình chữ nhật $_{S_1}$MN$_{S_2}$ có M$_{S_1}$= 10 m. Trên $M_{S_1}$ có số...
 8. P

  Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t

  Vật dao động điều hoà theo phương trình $x=5\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$ cm. Xác định số lần vật đi qua vị trí x=2,5 cm trong giây đầu tiên? 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần
 9. P

  Xác định số lần vật qua vị trí x trong khoảng thời gian t

  Vật dao động điều hoà với phương trình $x=5\cos \left(6\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$ cm. Xác định số lần vật qua vị trí x=2,5 cm kể từ thời điểm t=1,675 s đến t=3,415 s? 10 lần 11 lần 12 lần 5 lần
 10. P

  Bài toán xác định thời điểm vật qua vị trí cho trước

  Một vật dao động điều hoà với phương trình chuyển động x=2cos($\omega $t - $\dfrac{\pi }{2}$) cm, thời điểm để vật qua li độ x= $$\sqrt3$ theo chiều âm lần đầu tiên kể từ thời điểm t= 2s là: [/$\dfrac{27}{12}$scaua] $\dfrac{4}{3}$s [$\dfrac{7}{3}$/cauc] [$\dfrac{10}{3}$/caud]
 11. P

  Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với

  Trên mặt nước có hai nguồn sáng $_{S_1}$ và $_{S_2}$ dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình : ${u_1}$ = ${u_2}$ = A.cos(100$\pi $t) (cm/2). Biết ${S_1}{S_ 2}$ = 7,2 cm, tốc độ truyền sóng trên vặt nước trên là v = 75 (cm/s). Chọn hệ trục Oxy có gốc O trùng với ${S_1}$, trục Ox có...
Top