Kết quả tìm kiếm

 1. Janny Phương

  What's a sad day!!!!!!

  What's a sad day!!!!!!
 2. Janny Phương

  Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng

  Chọn chiều dương hướng xuống dưới. I là tọa độ của chất điểm tại thời điểm t Độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng Δl=mgk→kΔl=mg x là tọa độ của vật thì Thế năng đàn hồi Wdh=12k(Δl+x)2 Khoảng cách từ điểm tới gốc thế năng trọng trường tới I là: IM=h=OM−x Thé năng trọng trường: Wdh=mgh=mg(OM−x) Theo...
 3. Janny Phương

  Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng

  Bài toán Xét một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định và dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Nếu chọn gốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên N thì cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng...
 4. Janny Phương

  Khi gặp nhau, tỉ số động năng của con lắc thứ hai và của con lắc thứ nhất là

  Thế năng bằng 3 lần động năng là vật 1 hay 2 vậy bạn
 5. Janny Phương

  Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có biên độ dao động lớn nhất

  Bài toán Một vật có khối lượng m đang dao động tắt dần chậm với tần số góc $\omega$ thì chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức $f=F_o \cos(\Omega t)$. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có biên độ dao động lớn nhất A. $\Omega = 2\omega; F_o=\dfrac{mg}{3}$ B. $\Omega = 2\omega...
Top