Kết quả tìm kiếm

  1. Shind

    Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN

    Nếu như có 1 ampe kế mắc giữa mạch M và N thì Ia tính như thế nào ạ?
  2. Shind

    Xác định chiều và cường độ dòng điện qua các ampe kế

    Cho em hỏi. Em vẫn bị rối. Em đọc thấy có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ghi vì I1>I3 nên chiều dòng điện là từ C$\Rightarrow$D nên I1=I3+Ia. Em bị rối là ở chỗ sao có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lại đem Ia1= I2+I3 mà không phải là so sánh gì ạ? Giải thích giúp em với theo trường hợp ntn ạ?
Top