Kết quả tìm kiếm

  1. Mất Gốc

    Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là

    Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và được nhiễm điện trái dấu. Để di chuyển điện tích q = $5.10^{-10}$ C từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = $2.10^{-9}$ J. Coi điện trường trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường...
Top