Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Bài tập động lực học chất điểm

  nguyễn văn công giúp e với
 2. H

  Để đến được C thì công nhỏ nhất mà người đó bỏ ra là bao nhiêu?

  1 người trượt patin có khối lượng 80kg giữa 2 mặt phẳng nghiêng AB=BC có góc nghiêng a (sin a = 0,25). Trên AB có hệ số ma sát là 0,05 và hệ số ma sát trên BC là 0,04. Người đó bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ A a/ xác định vận tốc của người đó tại B b/ Người đó có đến được điểm C hay không...
 3. H

  Điện tích điện trường

  Một quả cầu kim loại bán kính R1 = 3cm mang điện tích q1=5*10^ -8 C. Qủa cầu được bao quanh bằng một vỏ cầu kim loại đặt đồng tâm O có bán kính R2 = 5cm mang điện tích q2= -6*10^-8C. Xác đinh cường độ điện trường ở những điểm cách tâm O 2cm, 4cm, 6cm.
 4. H

  TỪ TRƯỜNG

  Suất điện động cảm ứng được sinh ra trong dây dẫn bởi chuyển động của nó trong từ trường không phụ thuộc vào: định hướng của dây đường kính của sợi dây phương chuyển động của sợi dây chiều dài của sợi dây
 5. H

  Suất điện động của nguồn bằng bao nhiêu?

  Cho 1 nguồn điện không đổi và 2 vôn kế V1 và V2. Khi dùng vôn kế V1 và V2 mắc nối tiếp rồi nối vào nguồn, lúc này vôn kế V1 chỉ 60 V, vôn kế V2 chỉ 30 V. Khi dùng vôn kế V1 nối vào nguồn thì chỉ 80V. Suất điện động của nguồn bằng bao nhiêu?
 6. H

  Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối

  Qủa cầu điện dung C1=0,2.10^-6 (F) tích điện tích Q=5.10^-7 (C). Nối quả cầu này với 1 quả cầu ở xa k tích điện, có điện dung C2=0,3.10^-6(F) bằng dây dẫn mảnh. Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối??(giải nhanh hộ e với ạ, e cảm ơn nhiều)
 7. H

  Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu?

  Mắc nguồn điện có suất điện động E=68V và điện trở trong r=4 ôm vào mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1=2 ôm, R2=8 ôm, R3=58,4 ôm, R4=60 ôm và ampe kế A có điện trở không đáng kể. Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu?
Top