Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng

    Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở r=25 ôm mắc nối tiếp với đoạn mạch RLC(theo đúng thứ tự đó). Đưa điện áp xoay chiều có dạng u=100căn2.cos wt (w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi w=w1 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi w=w2=2w1 thì công suất tỏa...
Top