Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng lên vật là

    Con lắc lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$, $m = 1 \ \text{kg}$ dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 4cm trong thang máy đang đứng yên và khi vật đi qua vị trí cân bằng thì thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = 4m/$s^2$. Lực đàn hồi nhỏ nhất...
Top