Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá...

    Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.
  2. H

    L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ?

    Đề này hình như thiếu thiếu. Phải có L2 = mấy L1 nữa chứ
Top