Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Tỷ số giữa R1 và R2 là

    Cho mạch điên AB gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C và cuộn dây. M là điểm giữa biến trở R và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u_{AB} = 30\sqrt{14}\cos \left(\omega t\right)$ (V) với $\omega $ không đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với...
  2. A

    Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch điện có giá trị nhỏ nhất

    Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào mạch điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở R nối tiếp với tụ C ($CR^{2} < 2L$). Thay đổi tần số góc đến giá trị $\omega _{0}$ thì điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch...
Top