Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

    Khi nguyên tử ở trạng thái dừng, nó không bức xạ năng lượng, nhưng có thể hấp thụ năng lượng và chuyển sang trạng thái có mức năng lượng cao hơn.(dịch theo báo khoa học ở ba dòng cuối)
Top