Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Tại thời điểm t=10s, độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của vòng dây là?

    1 vòng dây dẫn điện kín có diện tích S=10 $cm^{2}$, điện trở R=$10^{-3}\$, đặt bên trong một ống dây thẳng dài, sao cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với trục ống dây. Ống dây được quấn các vòng cách đều với mặt độ n=5 vòng/cm. Cho dòng điện chạy qua sợi dây...
Top