Kết quả tìm kiếm

  1. giabg

    HELP-lí thuyết phát quang

    Một chất có khả năng phát ra as màu lục và màu đỏ. Khi kích thích chất này bằng as tím thì as mà nó phát ra sẽ có màu? A lục B vàng C cam D đỏ Em chọn B có đúng không ạ
Top