Kết quả tìm kiếm

  1. billnhat

    Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là?

    Một cllx $m=0.1 \ \text{kg}$ $k=100 \ \text{N}/\text{m}$. Đặt trên mặt phẳng nằm ngang, kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24mm rồi thả nhẹ. Hệ số ma sát là 0.3125. Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là;
Top