Kết quả tìm kiếm

 1. VYRUS HYV

  Tính độ cứng lò xo

  À, 1 chu kì nó quay 360 độ, vậy quay 90 độ là 360/4 cũng là T/4
 2. VYRUS HYV

  Tính độ cứng lò xo

  Động năng bằng thế năng lặp lại khi nó quay 90 độ $\Rightarrow \Delta t=\dfrac{T}{4}=0,05 $\Rightarrow T=0,2 $\Rightarrow \omega =10\pi $ $\Rightarrow K=50 \ \text{N}/\text{m} $\Rightarrow câu D
 3. VYRUS HYV

  Nó dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm?

  Một con lắc dao động đúng ở mặt đất, bán kính trái đất là 6400km. Khi đưa lên độ cao 4,2km thì nó dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm. Nhanh 56,7s Nhanh 28,35s Chậm 56,7s Chậm 28,35s
Top