Kết quả tìm kiếm

  1. kiddo1305

    Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó

    Một vật có khối lượng 2000g ở độ cao 10m được thả rơi xuống đất với vận tốc 4 m/s. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính: a) Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó b) Động năng và vận tốc của vật khi rơi đến độ cao 9m c) Ở độ cao nào thì thế năng bằng một nửa động năng
Top