Kết quả tìm kiếm

  1. Na Hyun Jung

    Tìm động lượng của ô tô trước khi tắt máy

    Một ô tô có khối lượng 500kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì tắt máy và chuyển động chậm dần đều. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,2. A) Tìm động lượng của ô tô trước khi tắt máy. B) Thời gian ô tô chuyển động và quãng đường nó đi được cho đến khi dừng lại c) Vận tốc của ô tô...
Top