Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì

    Em không biết ạ. Tại em chưa làm được. Trong đáp án có 15 30 45 8
  2. N

    Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì

    Tại hai điểm A B trên mặt nước cách nhau 45 cm có 2 nguồn sóng kết hợp cùng pha, cùng biên độ 5 mm, phát sóng có bước sóng 6 cm. Coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Trên AB số điểm dao động với A=8mm là?
Top