Kết quả tìm kiếm

  1. Kaka1512

    Tính vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi nòng

    Giải giúp mình với. Cảm ơn nha^^ Đặt súng nằm ngang bóp cò, viên đạn có khối lượng $m=20 \ \text{g}$ chuyển động găm dính và 1 khối gỗ treo ở đầu 1 sợi dây. Khối gỗ được nâng lên độ cao h=1m. Tính vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi nòng, biết khối lượng miếng gỗ là $M=2 \ \text{kg}$.
Top