Kết quả tìm kiếm

  1. DQT

    Hiệu áp suất thay đổi thế nào để lưu lượng là không đổi

    Xơ cứng động mạch làm giảm bán kính mạch máu đi 1/6 lần so với ban đầu. Để lưu lượng máu qua mạch là không đổi thì tim cần phải hoạt động để hiệu áp suất: tăng 2 lần giảm 5 lần tăng 6 lần giảm 6 lần
Top