Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Độ lớn lực hãm phanh là?

    Một xe khối lượng $m= 500 \ \text{kg}$ đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều rồi dừng lại. Trong giây cuối cùng của chuyển động xe đi được 2m, độ lớn lực hãm phanh là: 500N 2000N 1500N 3000N
Top