Kết quả tìm kiếm

 1. R

  Tính Vo ?

  Thế thì sửa lại s=2(A-x0) xem sao
 2. R

  Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là?

  Vật có gia tốc bằng 0 lần thứ 3 tức là vật đến VTCB lần thứ 3 kể từ khi dao động (chú ý là VTCB mới nhé). Vận tốc lớn nhất của vật tương ứng là khi vật đi được 3 nửa chu kì. Bạn áp dụng CT: $v_{max}=\omega \left(A-5x_{0}\right)$ ($\left(A-5x_{0}\right)$ là biện độ của vật sau 3 nửa chu kì(so với...
 3. R

  Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

  Trong nửa chu kì đầu vật chuyển động theo chiều dương, nửa chu kì sau vật cđ theo chiều âm. Tức là mình cần tìm vận tốc lớn nhất ở nửa chu kì thứ 2.$x_{0}=\dfrac{\mu mg}{k}$ =0,02(m)=2(cm). Vận tốc cầm tìm: $v=\omega \left(A-3x_{0}\right)=40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 4. R

  Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

  Câu 2: Vật sẽ chuyển động theo giá đỡ đến VTCB rồi rời khỏi giá đỡ. Tại VTCB lò xo dãn một đoạn:$\Delta l_{0}=\dfrac{mg}{k}=0,1 \left(m\right)=100\left(cm\right)$. Vận tốc của vật tại VTCB bằng vận tốc giá đỡ: $v_{gia do}=v_{max}=\sqrt{2as}=\sqrt{2.2.0,1}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}\left( \...
 5. R

  Tính Vo ?

  Giả sử vật có tốc độ 10$\sqrt{3}$ tại li độ x_0 và -x_0. Khi đi 1 chiều giữa 2 lần có tốc độ v0 (mình giả sử đi theo chiều âm chẳng hạn) thì quãng đường đi được là 2x0 và thời gian là t/2=0,5s. Khi đó: $V_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{2xo}{0,5}=10\sqrt{3}$. $\Rightarrow$ xo=2,5$\sqrt{3}$. Suy ra...
 6. R

  Tính Vo ?

  Phần vận tốc nhỏ hơn một giá tri
 7. R

  Cực đại, cực tiểu có lấy ở nguồn không?

  Không lấy bạn nhé. Bởi vì hai nguồn dao động cưỡng bức nên không tính giao thoa ở đó bạn à.
Top