Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Chọn kết luận đúng

  Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng nằm ngang có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm. Sóng truyền theo hướng từ M đến N, là sóng ngang, có biên độ sóng 4 cm, tần số sóng 50 Hz và tốc độ truyền sóng 6 m/s. Chọn kết luận đúng Khi M ở li độ 2 cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng thì...
 2. H

  Biên độ trong sóng dọc.

  Cho em hỏi trong sóng ngang thì những điểm cực đại có biên độ 2A, còn sóng dọc thì mọi điểm trên đó đều có biên độ A đúng không ạ?
 3. H

  Tính Vo ?

  Một vật dao động với biên độ A = 5cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn một giá trị Vo nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ Vo trên là 10$\sqrt{3}$. Tính Vo 10,47 cm/s 5,24 cm/s 6,25 cm/s 14,87 cm/s
 4. H

  Cực đại, cực tiểu có lấy ở nguồn không?

  Bài toán hỏi số cực đại cực tiểu 1 số sách lấy dấu = ở 2 nguồn, 1 số lại không. Ai thông não dùm em đc không ạ.
 5. H

  Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế

  Tại sao em thấy 1 số bài người ta tính $Uo = Uo_R + Uo_L + Uo_C$ hoặc $\left(Uo_{RL} + Uo_C\right)$, 1 số bài lại phải sử dung công thức $Uo = \sqrt{Uo_R^2 + \left(Uo_L - Uo_C\right)^2}$ vậy ạ.
Top