Kết quả tìm kiếm

  1. Benji Dunn

    [2013] Bài tập Sóng cơ trong các đề thi thử Vật lí

    Câu 17.(Bài tập Hocmai.vn) Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó...
Top