Kết quả tìm kiếm

  1. Phan Như Quỳnh

    một tụ điện gồm C1,C2,C3. Nếu mắc hai tụ song song rồi nối tiếp với tụ thứ 3, sau đó hoán đổi vị...

    một tụ điện gồm C1,C2,C3. Nếu mắc hai tụ song song rồi nối tiếp với tụ thứ 3, sau đó hoán đổi vị trí 3 tụ cho nhau thì ta được 3 cách mắc. Điện dung tương đương của 3 cách mắc thu được lần lượt là 5; 5,625; 3,125. Nếu cho ba tụ trên mắc song song thì thu được điện dụng bộ là bao nhiêu?? Thầy ơi...
Top