Kết quả tìm kiếm

 1. laquochieo3650

  Trong thí nghiệm giao thoa phương trình sóng S1, S2 , $u_{s1}=2cos(5\pi t)$ $$u_{s2}=2cos(5\pi t+pi

  Trong thí nghiệm giao thoa phương trình sóng S1, S2 , $u_{s_1}=2\cos \left(5\pi t\right)$ $$u_{s_2}=2\cos \left(5\pi t+\pi \right)$$ khoảng cách giữa 2 điểm S1, S2 là 20cm. Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s a) Viết phương trình sóng ở điểm M, cách S1, S2 lần lượt là 20cm và 25cm b) Xác định...
 2. laquochieo3650

  Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước và trên đáy bể là

  Một bể chứa nước có thành cao 80cm và đáy phẳng dài 120cm. Độ cao mực nước trong bể là 60cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc $30^0$ so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước và trên đáy bể là:
 3. laquochieo3650

  Tính công của lực điện ABC

  Một điện tích $q=4.10^{-8}C$ di chuyển trong điện trường đều có cường độ điện trường E=100V/m theo một đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài 20cm và vectơ độ dài AB làm với đường sức điện một góc 30 độ. Đoạn BC dài 40cm và vectơ độ dài BC làm với các đường sức điện một góc 120 độ. Tính công của lực...
Top