Kết quả tìm kiếm

  1. D

    L biến thiên Thay đổi L để UL = 100

    Mạch điện gồm điện trở R cuộn cảm thuần L có độ tự cảm thay đổi được và tụ C mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Ban đầu điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần lượt là 60,120,40. Thay đổi L để điện áp trên nó là 100v, khi ấy điện áp hiệu dụng hai...
Top