Kết quả tìm kiếm

 1. Double H

  Khai bút trên diễn đàn hi vọng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay :))

  Khai bút trên diễn đàn hi vọng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay :))
 2. Double H

  Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm $O,P,Q$ thẳng hàng lần thứ hai?

  Tại thời điểm $t=0$ đầu $O$ của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ $9 cm$ và tần số $2 Hz$. Gọi $P$ và $Q$ là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách $O$ lần lượt là $7cm$ và $14cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên dây $24 \...
 3. Double H

  Bước sóng có giá trị là?

  Để AC lớn nhất thì C nằm trên đường cực đại $k=1$ $d_2-d_1=k\lambda \Rightarrow \lambda =1,6$
 4. Double H

  Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max

  $U_L=I.Z_C=\dfrac{UwL}{\sqrt{R^2+\left(wL-\dfrac{1}{wC}\right)^2}}$ $U_L$ max khi $y=\sqrt{R^2+\left(wL-\dfrac{1}{wC}\right)^2}$ min... Giải tiếp chọn
 5. Double H

  Dùng fb, mất thời gian mà cũng chả làm được quái gì hazzzzzz!

  Dùng fb, mất thời gian mà cũng chả làm được quái gì hazzzzzz!
 6. Double H

  Hai phần tử X và Y có thể ứng với

  Bài toán tương tự tại đây
 7. Double H

  Độ cứng của lò xo là

  Đề như này mới đúng... $2=4\sin \left(\omega .\dfrac{\pi }{30}\right)\Rightarrow \omega = 5\Rightarrow k=40 \left(B\right)$
 8. Double H

  Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$

  Một chất phóng xạ $_{14}^{31}\textrm{Si}$ ban đầu trong $5$ phút có $196$ nguyên tử phân rã, những sau đó $5,2$ giờ (kể từ lúc $t=0$) cũng trong $5$ phút chỉ có $49$ nguyên tử bị phân rã. Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$.
 9. Double H

  I'm coming back!

  I'm coming back!
Top