Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu

    Con lắc lò xo $k=40 \ \text{N}/\text{m}$, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc là 10Rad/s. Chọn gốc tọa độ tại VTCB O, chiều dương hướng lên và khi V=0 thì lò xo không biến dạng. Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu? Một con lắc...
Top