Kết quả tìm kiếm

 1. Đậu Hoàng Anh

  Tính số lần nơtron va chạm

  Nơtron sinh ra trong sự phân hạch là nơtron nhanh (có động năng cỡ MeV) . Để làm chậm nơtron người ta cho nó va chạm với hạt nhân của chất làm chậm. Giả sử m và v là khối lượng và vận tốc của nơtron, M là khối lượng của hạt nhân chất làm chậm (coi như đứng yên) . Coi va chạm là đàn hồi và trực...
 2. Đậu Hoàng Anh

  Tìm vận tốc hai hạt trung gian

  Lý thuyết về sự phân hạch cho rằng hạt nhân U235 sau khi hấp thụ một nơtron thì bị kích thích, mới đầu chi thành hai hạt nhân trung gian ở cách nhau một khoảng d xấp xỉ bằng tổng bán kính của hai hạt nhân ấy d=R1+R2=1.6.10^-14. Khi ấy lực hạt nhân không còn tác dụng nữa mà lực culong làm hai hạt...
 3. Đậu Hoàng Anh

  Hộp kín X

  Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào hai đầu đoạn mạch Ab gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với x là một hộp kín. Hộp kíns x chứa một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng đo được trên hai đoạn Am và Mb lần lượt là 100V và 200V. Hộp X...
 4. Đậu Hoàng Anh

  Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau

  Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$, có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật $m_1=200 \ \text{g}$ tại vị trí mà lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ $m_2 =100 \ \text{g}$ trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1...
 5. Đậu Hoàng Anh

  Tìm góc nhọn a

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 1m, được treo vào buồng thang máy đứng yên. Vị trí cân bằng ban đầu của nó là B. Kéo lệch con lắc ra đến vị trí A sao cho con lắc tạo với phương thẳng đứng một góc nhọn α rồi thả cho nó dao động không vận tốc đầu. Đúng lúc con lắc lần đầu tiên đến B thì...
 6. Đậu Hoàng Anh

  Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp

  Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 2000 vòng dây. Mắc cuộn sơ cấp vào nguồn điện xc có điện áp hiệu dụng U1=100V. Mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp vôn kế có R rất lớn thì vôn kế chỉ 197V a) Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Đs: 5.7 b) Nếu...
 7. Đậu Hoàng Anh

  Tốc độ trung bình của vật nhỏ

  Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình là x=8cos(4$\omega t + \dfrac{\pi }{3}$) Trong khoảng thời gian 1/3 s thì tôcs độ tdung bình của vật nhỏ có thể đạt giá trị nào sau đây: 64.8 cm/s 77.5 cm/s 54 cm/s 45.6 cm/s
 8. Đậu Hoàng Anh

  Tìm điều kiện của dung kháng

  Đặt điện áp u=U$\sqrt{2}$cos(100pi. T) V với U và f không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 100W-220V, cuộn cảm thuần có độ tụw cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đubgs công suất định mức. Nếu nối tắt hai đầu tụ thì đènc chỉ sáng vớ công suất bằng 50W...
 9. Đậu Hoàng Anh

  Khi giá trị R tăng thì

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trọ hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R có điện trở khong đổi Ro. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là I. Điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng...
 10. Đậu Hoàng Anh

  Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng?

  Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là 2A (cm). M là một điểm trên dây, pt $u_M=A\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ cm, N có pt $u_N=A\cos \left(10\pi t-\dfrac{2\pi }{3}\right)$ cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2m, Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng: 0,02m 0,03m 0,06m...
 11. Đậu Hoàng Anh

  Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm

  Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao đông theo phương thẳng đứng với phương trinhf lần lượt là u=3cos(40pi t + pi/6) và 4cos(40pi t +2pi/3). Biết vận tốc truyền sóng là 40 cm/s. Trên đường tròn có tâm là trung điểm AB nằm trên mặt nước, bán kính r=4cm, hỏi có bao nhiêu điểm dao động với...
 12. Đậu Hoàng Anh

  Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất

  Cho hai nguồn sóng S1, S2 dao động cùng pha. Tìn điểm M trên đường trong đường kính OS2 là cực đại gần đường trung trực nhất với O là trung điểm S1S2.
 13. Đậu Hoàng Anh

  Tỉ số A'/A là

  Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc đi qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm cob lắc dao động vói biên độ A'. Tỉ số A'/A bàng (Căn 2)/2 1/2 (Căn 6)/4 1
 14. Đậu Hoàng Anh

  Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi

  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g được gắn với lò xo nhẹ có độ cứng $K=100 \ \text{N}/\text{m}$. Lò xo được treo vào thang máy đang đứng yên và dao động điều hòa với bien độ 2cm. Tính biên độ dao động của vật sau khi thang máy rơi tự do xuống dưới, biết vật đang ở biên trên thì...
 15. Đậu Hoàng Anh

  Tính biên độ dao động của vật

  Một lò xo nhẹ có $K=100 \ \text{N}/\text{m}$ đầu dưới được gắn với vật m1 có khối lượng m1 vật m1 nối với vật $m_2=100 \ \text{g}$ qua một soi dây mảnh nhẹ không dãn. Khi vật đang dao động với biên độ 2cm thì dây bị đứt đột ngột khi vật đang ở dưới vị trí cân bằng 1cm. Tính biên độ dao động của...
Top