Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Tính I trong mạch RLC thay đổi

  Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 ôm, độ tự cảm 1/3pi. Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và điện trở thuần 80 ôm mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120 V, tần số 50 Hz. Thay đổi điện dung đến giá trị C0 thì điện áp đặt vào...
 2. M

  Tính giá trị của r

  Vẫn để Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên nếu có hỏi: điều trỉnh R đến giá trị nào để công suất tiêu thụ trên R cực đại, tính giá trị đó?. Thì làm thế nào ạ
 3. M

  Tính giá trị của r

  Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
 4. M

  Tính giá trị của r

  Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm L = 0,4/pi và điện trở thuần r, tụ C =5.10^-4/pi. Tần số của dòng điện là 50 Hz. Khi điều chỉnh R thì nhận thấy ứng với hai giá trị R1=6 và R2= 15 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều có giá trị 40 w. Tính giá trị của r 8...
 5. M

  Công suất và cực trị công suất

  Cảm ơn hai tiền bối đã giúp đỡ
 6. M

  Công suất và cực trị công suất

  Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R và độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện biến đổi có điện dung C thay đổi được. Hiệu điện thế ở hai đầu mạch là u=U căn2 cos(wt+Pi/6) V. Khi C =C1 thì công suất mạch là P và cường độ đong điện chạy qua mạch là i =I căn 2 Cos(wt + pi/3)A. Khi C=C2 thì công suất...
 7. M

  Công suất và cực trị công suất

  Thank you for much
 8. M

  Công suất và cực trị công suất

  Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R=Zc=100 ôm một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u=100+100 căn2 cos(100pi t +pi/4) V. Tính cong suất tỏa nhiệt trên điện trở 50 200 w 25 w 150 w Mong mọi người giúp đỡ và giải chi tiết. Em xin trân thành cảm ơn
Top