Kết quả tìm kiếm

  1. ngochaito

    Tính điện áp và công suất máy biến áp.

    Điệnnăng tải từ trạm tăng áp đến trạm hạ áp bằng đường dây 1 pha có R=30 ôm. Biết điện áp ở 2 đầu cuộn sơ cấp, thứ cấp của máy hạ áp là 2200V, 220V, cường độ dòng điện cuộn thứ cấp máy hạ áp là 100V. Tính điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp...
Top