Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Ngưỡng nghe?

    Khi 1 người đi ra xa thêm 100m thì người đó không còn nghe được âm do nguồn phát ra. Biết mức cường độ âm tại đó là 10dB. Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu và cho đáp án là 10dB. Nhưng em không hiểu sao lại là 10dB? Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn cảm nhận được...
  2. C

    Biên Độ dao động của con lắc lò xo

    1 CLLX gồm vật nhỏ có khối lượng m. Cho vật nhỏ nằm yên ở VTCB O. Tại t=0, tác dụng lực F=2N cho con lắc dao động điều hòa. Vị trí cân bằng thay đổi nhưng em không hiểu lúc này sao biên mới lại chính là vị trí cân bằng mà không phải là vị trí nào đó nằm về phía bên trái của O. Không biết em có...
Top