Kết quả tìm kiếm

  1. tan sang

    Tốc độ lớn nhất của vật

    Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2 N và năng lượng dao động là 0.1 J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ hơn 1 N là 0.1s. Tốc độ lớn nhất của vật là 200pi/3 (cm/s) 100pi/3 (cm/s) 100 (cm/s) 200/3 (cm/s)
Top