Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H)

    Cho A, B dao động cùng pha với AB=20(cm), lanđa=1,6(cm). O là trung điểm AB.(C) có tâm O bán kính 7(cm). M là điểm dao động với biên độ cực đại gần B nhất và thuộc (C). Tính khoảng cách MA? Các bạn tham khảo đi nhé!
Top