Kết quả tìm kiếm

 1. tkvatliphothong

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$, $R=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ . Thay đổi tần số đến các giá trị $f_1$ và $f_2$ thì hệ số công suất trong mạch là như nhau và bằng $ \cos...
 2. tkvatliphothong

  f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau

  Đặt điện áp $u=U_o \cos 2 \pi f t$ ( $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi tần số là $f_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Khi tần số là $f_2=\dfrac{\sqrt{5}}{5}f_1$ thì điện áp hiệu...
 3. tkvatliphothong

  f biến thiên Số biểu thức đúng là

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $RLC$ (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp, biết rằng $\left(L>2CR^2\right)$ . Gọi $U_L, U_C, U_R$ lần lượt là điện áp hiệu dụng trên tụ điện, cuộn cảm và điện trở,$\varphi$ là góc lệch pha giữa...
 4. tkvatliphothong

  Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây?

  Cho ba đồ thị dao động điều hòa được biểu diễn như hình vẽ. Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha nhỏ hơn $\dfrac{\pi }{2}$ được biểu diễn bởi đường nét đứt và đường nét chấm bi còn dao động tổng hợp của hai dao động này được biểu diễn bởi đường nét liền. Biên độ của dao động...
 5. tkvatliphothong

  Giá trị bé nhất của a là

  Một vật dao động điều hòa trên trục $Ox$ với phương trình $x=9\cos {\omega } t$ $\left(cm\right)$ . Sau thời điểm bắt đầu dao động một khoảng thời gian là $\Delta t, 2\Delta t$ và $3\Delta t$ thì vật lần lượt cách vị trí cân bằng một đoạn $a$ $cm$, $b$ $cm$ và $c$ $cm$ biết rằng...
 6. tkvatliphothong

  Biên độ dao động của vật gần giá trị nào nhất sau đây?

  Một vật dao động điều hòa có vận tốc phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Biết rằng diện tích của phần được tô đen là $4$ $\left(đvdt\right)$, biên độ dao động của vật gần giá trị nào nhất sau đây? $8,5$ $cm$ $4,3$ $cm$ $5,6$ $cm$ $6,6$ $cm$
 7. tkvatliphothong

  f biến thiên Giá trị của $f_o$ $\textbf{gấn giá trị nào nhất}$ sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$, biết rằng $R=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$. Thay đổi tần số đến các giá trị $f_o$ $Hz$ và $f_o+25\sqrt{2}$ $Hz$ thì lần lượt điện áp trên tụ và trên...
 8. tkvatliphothong

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ ($CR^2<2L$). Điều chỉnh tần số đến khí điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại thì lúc này $U_R=10U_L$. Hệ số công suất của mạch khi...
 9. tkvatliphothong

  f biến thiên Biểu thức liên hệ giữa $f_1,f_2$ và $f_o$ là

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R$, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi tần số là $f_1$ $Hz$ thì dung kháng bằng điện trở $R$. Khi tần số là $f_2$ $Hz$ điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực...
 10. tkvatliphothong

  Tài liệu về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thay đổi tần số để $U_L,U_C$ cực đại

  Mình sẽ úp dần các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập để các bạn luyện tập
 11. tkvatliphothong

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm
 12. tkvatliphothong

  Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

  Một mạch dao động lí tường gồm cuộn dây và bộ hai tụ điện mắc nối tiếp, giữa hai tụ điện có một khóa $K$. Điện dụng của các tụ điện là $C_2=2C_1=6$ $nF$, cuộn cảm có độ tự cảm $L=0,5$ $mH$, bỏ qua điện trở của dây nối và khóa $K$. Ban đầu khóa $K$ mở, tụ điện $C_1$ được tích điện đến điện áp...
 13. tkvatliphothong

  Biên độ dao động của vật gấn giá trị nào nhất sau đây?

  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì $T$ trên trục $Ox$. Tại thời điểm $t_1$ vật có vận tốc $v_1$, sau khoảng thời gian $\Delta t < T$ vật đến vị trí có vận tốc $v_2$. Để đi từ vị trí có vận tốc $v_1$ đến vị trí $v_2$ trong $\Delta t$ thì quãng đường vật cần phải đi có thể là $4,2$ $cm$...
 14. tkvatliphothong

  f biến thiên Giá trị của $U_o$ gần giá trị nào nhất sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U=120$ $V$, tần số $f$ thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi tần số là $f_1$ thì hai đầu đoạn mạch chứa $RC$ và điện áp giữa hai đầu $ L$ lệch pha nhau một góc $135^o$. Khi tần số là $f_2$...
 15. tkvatliphothong

  f biến thiên Tần số dòng điện lúc này là

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Khi tần số là $50$ $Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là $U$. Khi tần số là $125$ $Hz$ thì điện áp hiệu dụng...
 16. tkvatliphothong

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu doạn mạch gồm điện trở thuần $R$, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi tần số là $62,5$ $Hz$ thì dung kháng của tụ bằng điện trở $R$. Khi tần số là $100$ $Hz$ thì cảm kháng của cuộn cảm bằng điện...
 17. tkvatliphothong

  Đề thi thử Đại học môn Vật lí lần 2 năm 2014 Diễn đàn vật lí phổ thông

  Món quà tặng các bạn đang ôn thi đại học 2014. Đáp án mình sẽ đưa lên sau. Đề thi có tham khảo một số tài liệu, phần còn lại do tác giả sáng tác. Do quỹ thời gian có hạn nên trong quá trình biên soạn không tránh khỏi sai sót. Tkvatliphothong, thân.
 18. tkvatliphothong

  f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số $f$ thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, tụ điện $C$, cuộn cảm có độ tự cảm $L$ và đện tở $R'$. Khi $f=f_1$ hoặc $f=f_2$ thì đoạn mạch $AB$ có cùng hệ số công suất $\cos \varphi$. Khi $f=f_o$ thì...
 19. tkvatliphothong

  MBA Tỉ số vòng dây là

  Một máy tăng áp lí tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi đồng thời giảm $2x$ vòng dây ở cuộn sơ cấp và $3x$ vòng dây ở cuộn thứ cấp thì tỉ số điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và hai đầu cuộn thứ cấp để hở không thay đổi so với ban đầu. Khi...
 20. tkvatliphothong

  Biên độ dao động tổng hợp là

  Một vật thực hiện ba dao động điều hòa có phương trình lần lượt là $x_1=\left(A+2\right) \cos \left(2\pi t+\varphi\right), x_2=A \cos \left(2\pi t-\pi \right), x_3=\left(A+1\right)\cos \left(2\pi t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$. Dao động tổng hợp có phương trình $x=\left(A+1\right)\cos...
Top