Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng?

  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos (4$\pi $t + $\pi $/6) cm. Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? 12049/24s 12079/48s 12087/48s 12085/48s
 2. H

  Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011?

  Em cảm ơn :) Chắc anh 98er sắp thi ĐH ạ??? Chúc anh thi tốt :)
 3. H

  Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011?

  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(4 $\pi $ t + $\pi $ /6), chu kì T. Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? 12061/24s 12049/24s 12098/24s 12096/24s
Top