Kết quả tìm kiếm

  1. Hongngocc

    Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân bằng

    Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 (cm) và tần số góc 10 (rad/s). Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân bằng là 0,036s 0,121s 2,049s 6,951s Đáp án là câu A nhưng tính thế nào ạ em bấm mãi không ra.
Top