Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Vận tốc của hạt D tạo với một góc 90 độ và có độ lớn bằng

    Đề đủ rồi đó bạn đáp án: A. V0/3 B. V0/2 C. V0/căn2 D. V0/căn3
  2. D

    Vận tốc của hạt D tạo với một góc 90 độ và có độ lớn bằng

    Nhờ thầy cô giải giúp/: Trong vùng không gian có một điện trường đều, người ta thực hiện một phản ứng hạt nhân bằng cách bắn một hạt nhân A vào một hạt nhân B đang đứng yên. Phản ứng tạo thành một hạt nhân C và một hạt nhân D. Ngay sau phản ứng, hai hạt sinh ra có cùng vận tốc và cùng chuyển...
Top