Kết quả tìm kiếm

  1. Fat Boy

    Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa tới người quan sát và thời gian tàu đi qua.

    Một người quan sát đoàn tàu đi qua trước mặt mình. Đoàn tàu gồm đầu tàu và 9 toa. Chiều dài của đầu tàu và các tóa là như nhau và bằng 10m. Người ta thấy đầu tàu đi qua trong 4s và toa cuối cùng đi qua trong 1,72s . Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa đi tới người quan sát và thời gian đoàn tàu đi...
Top