Kết quả tìm kiếm

  1. Trần Văn Tài

    Khi đưa đồng hồ lên độ cao 500m thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy

    Một đồng hồ đếm dây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở mặt đất, biết bán kings trái đất là R=6400km. Khi đưa đồng hồ lên độ cao 500m thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy Nhanh 3,375s Chậm 3,375s Nhanh 6,75s Chậm 6,75s
Top