Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Điện tích sượt qua bản tự ở trên rồi sẽ va vào bản dưới tại ví trí cách điểm xuất phát là bao nhiêu?

  Nhờ mọi người xem giúp ạ Một vật nhỏ khối lượng m và điện tích +q được buông ra không vận tốc ban đầu từ một bản của tụ điện phẳng, khoảng cách giữa 2 bản tụ là d. Người ta đặt hiệu điện thế U giữa 2 bản tụ và một từ trường B có hướng song với 2 bản tụ a/ Chứng tỏ rằng nếu U
 2. L

  2 dao động điều hòa

  Trên trục Ox có hai chất điểm dao động có phương trình lần lượt là x1=A1cos5t (cm) và x2=A2cos(5t + φ2) (cm). Biết $16x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}=144$cm^2. Một chất điểm khác dao động điều hòa với phương trình x1 + x2 thì có gia tốc cực đại là 5 cm/s2. 1 cm/s2. 25 cm/s2. 125 cm/s2.
 3. L

  Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có ω thay đổi được. Điều chỉnh ω = ω0 để công suất của mạch đạt cực đại. Điều chỉnh ω = ωL = 48π(rad/s) thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Ngắt mạch RLC ra khỏi điện áp rồi nối với...
Top