Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Con lắc trong điện trường đều

  K hiểu j hết bn
 2. T

  Con lắc trong điện trường đều

  Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T. Tích điện cho vật nặng của con lắc rồi cho dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng. Nếu cường độ điện trường là E1 thì chu kì dao động là T1 = 4T, nếu cường độ điện trường là E2 và điện trường có hướng ngược lại thì chu kì dao động...
 3. T

  Tính tuổi

  Hạt nhân Na phân rã β− và biến thành hạt nhân A với chu kì bán rã là 15giờ. Lúc đầu mẫu Natri là nguyên chất. Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số giữa khối lượng A và khối lượng natri có trong mẫu là 0,75. Hãy tìm tuổi của mẫu natri?
 4. T

  Công suất tiêu thụ toàn mạch là

  Đặt điện áp xoay chiều $u=120\sqrt{6}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có r và L, MB gồm R và C mắc nt. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB gấp đôi điện áp hiệu dụng trên R và cường độ hiệu dụng dòng điện trong mạch là 0,5A. Điện áp...
 5. T

  Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng

  Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30 (Ω) mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 120 V. Dòng điện trong mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu cuộn dây. Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng
Top