Kết quả tìm kiếm

  1. Rafaelsoso

    Điện trường không đổi có sinh ra từ trường xoáy không?

    Theo mình bít là không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập và điện trường biến thiên sinh ra từ trường xoáy và ngược lại từ trường xoáy sinh ra điện trường biến thiên vậy : Điện trường không đổi có sinh ra từ trường xoáy không nhỉ? Và ngược lại có từ trường không đổi sinh ra điện...
Top