Kết quả tìm kiếm

  1. ShounenAi

    Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu

    Một nguồn điện xoay chiều $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t $ được mắc vào hai đầu A và B của mạch điện gồm điện trở thuần $R = 100\Omega $, tụ điện C có điện dung thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Mắc vôn kế giữa hai đầu mạch gồm cuộn dây và tụ điện. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi...
Top