Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Tại sao ánh sáng không truyền qua được gỗ mà truyền qua được thủy tinh

    Câu hỏi Thừa nhận ánh sáng có tính chất hạt (photon) thì sao AS xuyên qua được thủy tinh mà không xuyên qua được gỗ, còn nếu thừa nhận AS có tính chất sóng thì AS có thể xuyên qua thủy tinh nhưng ngược lại tai sao nó lại không xuyên qua được gỗ. Tại sao vậy ?
Top