Kết quả tìm kiếm

 1. Mến

  Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động

  Hai chất điểm dao động điều hòa với các phương trình lần lượt là $x_{1}=4\cos \left(\omega t+\dfrac{5\pi }{12}\right)$ và $x_{2}=4\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{12}\right)$. Hình chiếu của hai chất điểm trong cùng một mặt phẳng nằm trên hai đường thẳng có phương hợp với nhau một góc $60^{0}$...
 2. Mến

  Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm

  Cho một quá trình phóng xạ như sau: 238U --$\Rightarrow$206Pb+$8\alpha +6\beta ^{-}$ ban đầu có 4g U nguyên chất. Chu kì bán rã $T=4,5.10^{9}$ năm. Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm xấp xỉ là: 9,35.$10^{12}$ hạt 93,5.$10^{12}$ hạt 72,5.$10^{12}$hạt 7,25.$10^{12}$ hạt
 3. Mến

  Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất?

  $N_{0}$ hạt có $S=4\pi .150^{2}$ n hạt có $\Delta S=2$ $\Rightarrow n=\dfrac{2N_{0}}{4\pi .150^{2}}$
 4. Mến

  Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là

  Mình chụp bằng mtinh nên hơi mờ!
 5. Mến

  Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là.

  Lần sau p đừng ns nv! Nếu không hiểu bạn có thể nhờ mình gõ chi tiết ra!:(
 6. Mến

  Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là.

  Tại t gõ ct lâu nên ngại! Hpt:$U_{RL_1}=0,4\sqrt{10}U\Rightarrow \dfrac{R^{2}+100^{2}}{R^{2}+\left(100-Z_{C}\right)^{2}}=\dfrac{8}{5}$ $U_{RL_2}=0,4.\sqrt{10}U \Rightarrow \dfrac{R^{2}+700^{2}}{R^{2}+\left(700-Z_{C}\right)^{2}}=\dfrac{8}{5}$ quy đồng trừ 2 pt cho nhau sẽ chỉ còn 1 ẩn Zc
 7. Mến

  Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất?

  $N_{0}=\dfrac{P}{\varepsilon }=2,82.10^{21}$ $R\Leftrightarrow n$ $R-50\Leftrightarrow 2,25n$ $\Rightarrow \dfrac{R}{R-50}=\sqrt{\dfrac{1}{2,25}}\Rightarrow R=150$ $N_{0}\$ hạt có S=$\pi 150^{2}$ n hạt có $\Delta S=2$ $\Rightarrow n=2.10^{16}$
 8. Mến

  Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là

  $P_{R_{max}}$ $\Rightarrow$R=$R_{m}$=2 $P_{R_{max}}$=U^2/4R=160
 9. Mến

  Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là.

  $U_{RL_1}=U_{RL_2}=0,4\sqrt{10}U\Rightarrow $ hệ 2 ẩn R và $Z_{C}$ giải hệ ta được R=100 và $Z_{C}$=150 $U_{RL_3},Z_{3},R,Z_{C}\Rightarrow U=200V$
 10. Mến

  Bước sóng của một trong hai bức xạ

  Đáp án là 600 nhưng mình chưa biết làm! Giúp mình với!
 11. Mến

  Bước sóng của một trong hai bức xạ

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng, nguồn sáng S phát ra ánh sáng trắng (bước sóng từ 400nm đến 760nm). Trên màn, M là điểm gần vân sáng trung tâm nhất mà tại đó chỉ có hai vân sáng của hai bức xạ chồng lên nhau. Bước sóng của một trong hai bức xạ đó là: 560nm 500nm 650nm 600nm
 12. Mến

  Chiều dài dây của một trong hai con lắc

  Hi! Mình hiểu rồi! Thanks p nhiều!
 13. Mến

  Chiều dài dây của một trong hai con lắc

  Mình không biết vẽ vecto quay của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này! Bạn vẽ giúp mình được không?
 14. Mến

  Dung kháng của tụ

  Thanks p!
 15. Mến

  Dung kháng của tụ

  Cho một mạch điện xoay chiều RLC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số không đổi và giá trị hiệu dụng 200 V thì cường độ hiệu dụng trong mạch là $\sqrt{2}$A. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch có giá trị $100\sqrt{2}V$ và đang giảm thì cường độ hiệu dụng tức thời trong mạch...
 16. Mến

  Chiều dài dây của một trong hai con lắc

  Một sợi dây mảnh nhẹ không dãn chiều dài 1 m được cắt làm hai phần làm hai con lắc đơn, dao động điều hòa cùng biên độ góc $\alpha _{m}$ tại một nơi trên mặt đất. Ban đầu cả hai con lắc cùng qua VTCB. Khi một con lắc lên đến vị trí cao nhất lần đầu tiên thì con lắc thứ 2 lệch góc $\dfrac{\alpha...
 17. Mến

  Độ dài cực tiểu của lò xo

  Thanks p!
 18. Mến

  Độ dài cực tiểu của lò xo

  Trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng $K= 50 \ \text{N}/\text{m}$, vật nặng gồm hai vật giống hệt nhau $m_{1}=m_{2}= 100g$ , chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm, vật thứ nhất nối với lò xo, vật thứ hai được dán với vật thứ nhất bằng keo dính. Đưa các vật đến vị trí lò xo...
Top